Nabídka služeb

Další služby

Kromě jazykových kurzů nabízíme také kvalifikované služby v oblasti překladů a tlumočení.

Překlady

Překládáme obecné i odborné texty, manuály, abstrakty k diplomovým pracím, webové stránky a další texty. Poskytujeme standardní i expresní překlady (do druhého dne). U každého překladu zajistíme korekturu rodilým mluvčím. Dodržení Vámi stanoveného termínu a bezpečnosti informací je standardem. Vyúčtování překladu probíhá dle rozsahu překládaného textu, jeho odbornosti a dohodnutého termínu dodání.
Základními jazyky, ze kterých překládáme i tlumočíme, jsou angličtina a němčina, zajišťujeme však také kvalifikované překlady i z dalších jazyků (viz úvodní strana).

Tlumočení

Zajistíme konsekutivní i simultánní tlumočení kvalifikovanými tlumočníky.

Korektury

Zajistíme korektury textů kvalifikovanými českými překladateli i rodilými mluvčími, dle Vašeho požadavku. Provádíme i stylistické a gramatické úpravy českých textů.