Další služby

Kromě jazykových kurzů nabízíme také kvalifikované služby v oblasti překladů a tlumočení.

Překlady

Překládáme obecné i odborné texty, manuály, abstrakty k diplomovým pracím, webové stránky a další texty. Poskytujeme standardní i expresní překlady. U každého překladu zajistíme korekturu rodilým mluvčím. Bezpečnost informací je standardem. Vyúčtování překladu probíhá dle rozsahu překládaného textu, jeho odbornosti a dohodnutého termínu dodání.

Tlumočení

Zajistíme konsekutivní i simultánní tlumočení kvalifikovanými tlumočníky. Samozřejmostí je i možnost pronájmu profesionálního technického vybavení pro vícenásobné simultánní tlumočení např. v rámci mezinárodních konferencí.

Korektury

Zajistíme korektury textů kvalifikovanými českými překladateli i rodilými mluvčími, dle Vašeho požadavku. Provádíme i stylistické a gramatické úpravy českých textů.