JAZYKOVÉ KURZY

Jazyková výuka probíhá pod vedením profesionálního a zkušeného týmu lektorů s odpovídajícím vzděláním a praxí, za využití adekvátních a pečlivě vybraných materiálů. Skupinové i individuální kurzy vždy přizpůsobujeme požadavkům a potřebám našich klientů a jejich časovým možnostem. Dbáme na průběžný monitoring kvality výuky a pokroku studentů. Výuka ve skupinových kurzech Victory probíhá v menších skupinách, tak aby se naši lektoři mohli co nejvíce věnovat každému jednotlivému studentovi.

Nabízíme ale více – zaměření na komunikaci, praktický jazyk a znalosti, výuku, která je systematická, přehledná a otevřená všem přáním a potřebám klienta.

Neplaťte již za bezcílné a smysl postrádající kurzy, svěřte nám své požadavky, zkuste změnu a přijďte se podívat na ukázkovou hodinu zdarma.

Intenzivní a letní kurzy

Jsou vhodné pro studenty, kteří chtějí ve výuce dosáhnout rychlého pokroku, také jako příprava na zkoušku, služební cestu či pracovní pohovor i pro ty, kteří si chtějí své znalosti intenzivně zopakovat a rozmluvit se.

 • Zaměření na praktický jazyk
 • Důraz na komunikaci
 • Výuka Po-Pá 4×60 minut denně (nebo dle potřeb klienta)
 • Časová flexibilita
 • Malý počet studentů ve skupině (max. 5)
 • Možnost kombinace českého lektora a rodilého mluvčího
 • Ideální jako letní kurzy!

Podívejte se na nabídku LÉTO 2024.

 

Firemní kurzy

Vytvoříme Vám kurzy na míru – individuální, skupinové i intenzivní kurzy obecného, obchodního i specializovaného jazyka pro Vaši firmu.

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s řadou významných klientů a firem (např. Engel strojírenská spol. s r.o., Robert Bosch, spol. s.r.o, EUROVIA CS závod České Budějovice, a.s., AZ-Dex s.r.o., Kancelář poslanecké sněmovny ČR a další)

 • Příprava kurzu ve spolupráci s Vámi!
 • Komplexní jazykový plán dle potřeb studentů
 • Vstupní i výstupní testování a jazykový audit
 • Průběžný monitoring efektivity výuky a dosaženého pokroku
 • Kurzy na míru – odborný i běžný jazyk
 • Výuka ve škole či přímo u Vás ve firmě dle požadavků
 • Navazující kurzy a školení

Neváhejte nás kontaktovat, zašleme Vám cenovou nabídku a připravíme pro Vás ukázkovou hodinu s českým nebo rodilým mluvčím zdarma.

Individuální výuka

Studium vhodné především pro ty, kteří kvůli své časové vytíženosti nemohou docházet do pravidelných skupinových kurzů, i pro ty, kteří mají specifické požadavky na průběh a obsah výuky, či pro studenty, kteří při výuce upřednostňují více soukromí.

 • Zaměření na individuální potřeby studenta
 • Rychlejší pokrok
 • Flexibilita (čas a intenzita kurzu dle studenta)
 • Výuka ve škole či jinde dle požadavků
 • Možnost kombinace českého lektora a rodilého mluvčího

Kurzy pro děti a letní tábory

LETNÍ TÁBOR 2024

Nabízíme kurzy pro předškolní děti, školáky i středoškoláky. Zaměřujeme se především na komunikaci, praktický jazyk, správné užití základních gramatických jevů a srozumitelnost projevu – „Co potřebuji, to umím říct!“ Cílem kurzu je zdokonalení se, zažití si cizího jazyka a jeho využití smysluplným a zábavným způsobem v praxi. Zaručíme Vám, že průběh výuky je vždy přizpůsoben individuálním potřebám jednotlivých studentů a vše je přiměřené jejich jazykové pokročilosti a věku.

Naši lektoři mají dlouholeté zkušenost s výukou cizích jazyků i s prací s dětmi a mládeží. Jejich hlavním zájmem je studenty pozitivně motivovat a poskytnout jim co nejlepší zázemí k efektivní výuce jazyků. Výuka je vedena dynamicky, živě a hravě. Cílem je prezentovat dětem jazyk tak, aby se nebály ho použít a braly ho jako přirozenou součást svého života. Neznamená to však, že vyučování probíhá pouze formou hry. Studentům se rozšíří slovní zásoba a dojde k zakotvení běžně užívaných gramatických jevů. Během výuky přirozeně dochází ke střídání jednotlivých aktivit. O frontálnosti a jednotvárnosti nemůže být ani řeč.

Minimální počet studentů ve skupině jsou 3 a maximální 5. V ceně kurzu je 16 lekcí po 60-ti minutách a potřebné materiály. V případě starších studentů je zde možnost kombinace českého lektora a rodilého mluvčího.

 

Minikurzy a uzavřené skupiny

Sestavte si vlastní malou skupinu pro výuku, domluvte se s přáteli, členy Vaší rodiny či kolegy v práci a objednejte si minikurz šitý Vám přímo na míru!

 • Menší náklady
 • Malý počet studentů ve skupině
 • Příjemná atmosféra mezi lidmi, které znáte
 • Výuka ve škole či jinde dle požadavků
 • Flexibilita (čas a intenzita kurzu podle skupiny)

Kurzy pro veřejnost

Kurzy probíhají v rozsahu 2x 45 minut týdně, celkem 18 vyučovacích týdnů.

 • Důraz na komunikaci a praktický jazyk
 • Malý počet studentů ve skupině (min. 4)
 • Komplexní procvičování všech jazykových dovedností
 • Test/pohovor pro zajištění stejné vstupní úrovně
 • Ukázková hodina zdarma